Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյունների հավասարության հայտանիշի ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն հեշտ

2
3. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

1.8
4. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը

Բարդություն հեշտ

2
5. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն հեշտ

2
6. Հավասար եռանկյունների ընտրությունը նկարից

Բարդություն հեշտ

1
7. Հավասար եռանկյունների ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշը

Բարդություն միջին

4
9. Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները

Բարդություն միջին

3
10. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունների կիսորդների հավասարությունը

Բարդություն միջին

4
11. Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի կիրառումը

Բարդություն միջին

3
12. Եռանկյունների հավասարության բոլոր հայտանիշների կիրառումը

Բարդություն միջին

4
13. Եռանկյունների երկու զույգերի հավասարության ապացուցումը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար