Հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված են հիմքին առընթեր անկյունների կիսորդները: ԳտիրA անկյան կիսորդի երկարությունը, եթե C անկյան կիսորդի երկարությունը 22 սմ է:
 
Pazime21_uzd.png
Դիտարկենք ΔDAC և Δ եռանկյունները:
 
1. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները  են: Քանի որ տրված եռանկյունը հավասարասրուն է, ապա \(=\)BCA
 
2. Քանի որ տարված են այդ անկյունների կիսորդները, ապա՝i=DAC=DCE=i (տառերի հերթականությունը կարևոր է)
 
3. Դիտարկվող եռանկյունների ընդհանուր կողմը -ն է:
 
Ուրեմն, եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի համաձայն: 
 
Հավասար եռանկյուններում բոլոր համապատասխան մեծությունները հավասար են: Այդ թվում նաև կողմերը՝ \(=\)
 
Պահանջվող կիսորդի երկարությունը  սմ է: