Տրված է \(O\) կենտրոնով և \(OD\) շառավիղով շրջանագիծ: Արդյո՞ք եռանկյունները հավասար են՝ BOC=AOD: Եթե հավասար են, ապա եռանկյունների հավասարության ո՞ր հայտանիշի համաձայն:
 
rlABCD3lml.PNG