Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
                      \(F\)                                                                                \(G\)
Pazime31_uzd.png
\(A\)                                                                                  \(H\)
 
Նկարում բերված տեղեկությունների օգնությամբ գտիրAGH անկյան մեծությունը, եթեGAF\(=\)35°-ի:
 
1. Որոշիր հավասար եռանկյունները՝
 
Δ\(A\)\(=\)Δ\(H\):
 
2. Որոշիր GAF անկյան համապատասխան անկյունը՝
 
GAF\(=\):
 
3. AGH\(=\)°-ի: