Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
                                   \(V\)
Pazimes_visas1.png
\(A\)                                       \(U\)
\(Z\)                                       \(R\)Pazimes_visas2.png
                                        \(E\)
                                                                                                 
Լրացրու դատարկ պատուհաններում այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են եռանկյունների հավասարության հայտանիշի համաձայն դրանց հավասարությունը հիմնավորելու համար՝ ΔAVU=ΔZER (անկյունները նշանակիր մեկ տառով և մի դիր անկյան նշանը):
 
1. Եթե \(AV\)\(=\)\(ZE\), \(VU\)\(=\)\(ER\), \(=\), ապա ΔAVU=ΔZER` ըստ առաջին հայտանիշի:
 
2. \(AV\)\(=\)\(ZE\), \(VU\)\(=\)\(ER\), \(=\), ապա ΔAVU=ΔZER` ըստ  երրորդ հայտանիշի:
 
3. \(AU\)\(=\)\(ZR\),\(A\)\(=\)\(Z\), \(=\), ապա ΔAVU=ΔZER` ըստ երկրորդ հայտանիշի:
 
4. \(AU\)\(=\)\(ZR\),\(A\)\(=\)\(Z\), \(=\), ապա ΔAVU=ΔZER` ըստ առաջին հայտանիշի:
  
5. \(V\)\(=\)\(E\), \(U\)\(=\)\(R\), \(=\), ապա ΔAVU=ΔZER` ըստ երկրորդ հայտանիշի: