Տրված է \(DCBA\) ուղղանկյունը: Ըստ եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշի (կկկ), հավասար են արդյո՞ք AODևAOB եռանկյունները:

Pazime1_uzd111.png
 
AOD=AOB