Հաշվիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա մակերևույթի ընդհանուր մակերեսը՝  S=2400սմ2
 
Պատասխան՝ V=iսմ3