Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյունանիստի ծավալը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ուղղանկյունանիստի կողմնային կողը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ուղղանկյունանիստի տարրերը

Բարդություն հեշտ

1
4. Տեսական պնդումներ բազմանիստերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. n-անկյուն բուրգի տարրերը

Բարդություն միջին

1
6. Խորանարդի ծավալը

Բարդություն միջին

3
7. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային կողը

Բարդություն միջին

3
8. Լողավազանի ծավալը

Բարդություն միջին

4
9. Կանոնավոր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
10. Զուգահեռանիստի տարրերը

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյունանիստի և խորանարդի ծավալները

Բարդություն միջին

3
12. n-անկյուն պրիզմայի տարրերը

Բարդություն միջին

3
13. Բուրգի կամ պրիզմայի նիստերը և կողերը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար