1. Ընտրիր ճիշտ պնդումը:
 
 
2. Քանի՞ կող ունի զուգահեռանիստը: