Տրված է կանոնավոր 6-անկյուն պրիզմա, որի հիմքի կողմը 28 սմ է, իսկ կողմնային կողը՝ 13 սմ: Գտիր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկ=iսմ2