Հայտնի են ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 15 սմ, 6 սմ և 8 սմ:
 
Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը:  
 
Պատասխան՝  սմ³