Քանի՞ նիստ և քանի՞ կող ունեն հետևյալ բազմանիստները:
 
1. 11-անկյուն պրիզման ունի՝  նիստ և  կող:
 
2. 3-անկյուն բուրգն ունի՝  նիստ և  կող: