Տրված է կանոնավոր 8-անկյուն պրիզմա, որի հիմքի կողմը 28 սմ է, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 1053 սմ²: Գտիր պրիզմայի կողմնային կողը:
 
Եթե պետք է, պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Պատասխան՝ H=iսմ: