Պատուհաններում տեղադրիր ճիշտ բառերը (յուրաքանչյուր պատուհանում մեկ բառ):
 
  զուգահեռագիծ է, եթե նրա անկյունագծերը հատվում են և հատման  կիսվում են:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
 
Առաջադրանքում տրվում է՝