Զուգահեռագծի մի անկյունը 4 անգամ մեծ է մյուս անկյունից: Հաշվիր զուգահեռագծի անկյունները:
paralelograms.jpg
 
\(A =\)°
 
\(B =\)°
 
\(C =\)°
 
\(D =\)°