Զուգահեռագծի պարագիծը 70 մ է: Հայտնի է, որ նրա մի կողմը 6 անգամ մեծ է մյուսից: Հաշվիր զուգահեռագծի կողմերը:
 
Զուգահեռագծի փոքր կողմը՝  մ է:

Զուգահեռագծի մեծ կողմը՝  մ է: