Զուգահեռագծի մի կողմը 22 սմ է, իսկ մյուս կողմը 6 սմ-ով մեծ է նրանից: Հաշվիր զուգահեռագծի պարագիծը:
 
Պատասխան՝ պարագիծը հավասար է  սմ: