Տրված պնդումներից ընտրիր ճիշտ պնդումները զուգահեռագծերի վերաբերյալ: