Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Զուգահեռագծի անկյունները (հաշվում) 2Մ.
2. Զուգահեռագծի պարագիծը 3Մ.
3. Զուգահեռագծի բութ անկյունը 3Մ.
4. Զուգահեռագծի տեսական պնդումներ 3Մ.
5. Տեսական հարցեր 2Մ.