Դիցուք \(BAC\) անկյունը 35° է:
 
Որքա՞ն է \(BnC\) աղեղի աստիճանային չափը՝ °
 
5okBnC.png