Որքա՞ն է կենտրոնային անկյունը, եթե նրան համապատասխանող ներգծյալ անկյունը 68.1° է:
 
3loks.png
                              
Պատասխան՝ \(EOF\)\(=\)°