Որքա՞ն է ներգծյալ անկյունը, որը հենված է 28° աստիճանային չափով աղեղի վրա:
  
Պատասխան՝ ներգծյալ անկյունը ° է: