Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ներգծյալ անկյուն, տրված է աղեղի աստիճանային չափը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ներգծյալ անկյուն

Բարդություն հեշտ

2
3. Աղեղի աստիճանային չափը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ներգծյալ անկյուն

Բարդություն հեշտ

1
5. Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ

Բարդություն հեշտ

2
6. Շրջանագծի լարը

Բարդություն միջին

3
7. Կենտրոնային անկյուն, եռանկյան անկյունները

Բարդություն միջին

3
8. Շրջանագծի աղեղները

Բարդություն միջին

4
9. Լարերի կազմած անկյունը

Բարդություն միջին

3
10. Շրջանագծի կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ

Բարդություն միջին

3
11. Կենտրոնային անկյուն, լար

Բարդություն միջին

3
12. Շրջանագծի տրամագիծը

Բարդություն միջին

3
13. Լարերի հատվածները

Բարդություն բարդ

6
14. Շրջանագծի լարի հաշվումը

Բարդություն բարդ

6
15. Լարի և տրամագծի հատվածները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար