Լարը ուղղահայաց է տրամագծին և այն բաժանում է 8 սմ և 2 սմ երկարությամբ հատվածների: Որոշիր լարի երկարությունը:
 
Պատասխան՝ լարի երկարությունը  սմ է: