Հավասարակողմ եռանկյան \(AC\) կողմը, որի երկարությունը 68 սմ է, հանդիսանում է շրջանագծի տրամագիծը: Շրջանագիծը եռանկյան մյուս երկու կողմերը հատում է \(D\) և \(E\) կետերում: Որոշիր \(DE\) -ի երկարությունը:
 
Reg_trijst_rl.png
 
Պատասխան՝ \(DE = \)  սմ