Շրջանագծի երկու լարեր հատվում են: Մի լարի երկարությունը 7 սմ է, երկրորդը հատման կետով բաժանվում է 6 սմ և 2 սմ երկարությամբ հատվածների: Ի՞նչ երկարությամբ հատվածների է բաժանվում առաջին լարը:
 
Փոքր հատված (ամբողջ թիվ)՝  սմ
 
Մեծ հատված (ամբողջ թիվ)՝  սմ