Շրջանագծի \(C\) կետից \(AB\) լարն երևում է 66° անկյան տակ: Հաշվիր \(AB\) և \(ACB\) աղեղների աստիճանային չափերը:
 
\(AB =\)°
 
\(ACB =\)°