Հաշվիր \(AOB\) եռանկյան անկյունները, եթե AnB=131°
    
                                                       n
2.png
 
\(ABO =\)°
 
\(BAO =\)°
 
\(AOB =\)°