Հաշվիր \(AC\) և \(BC\) լարերի կազմած \(ACB\) անկյունը, եթե \(BmC =\)32° և \(AnC =\)126°
 
Պատասխան՝ \(ACB =\)°