Եռանկյան կողմերի երկարությունները 5 սմ, 6 սմ և 8 սմ են:
 
Գտիր եռանկյան մեծ անկյան կոսինուսը:
 
Capture.JPG
 
Պատասխանը գրիր հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
  
\(cosA =\)
 
Ինչպիսի՞ն է տրված եռանկյունը: