Լրացրու թեորեմի ձևակերպումը (ընտրիր ճիշտ տարբերակները):
 
Եռանկյան    մյուս երկու     այդ  և դրանցով կազմված   կրկնապատիկը: