Հաշվիր եռանկյան երրորդ կողմի երկարությունը, եթե նրա երկու կողմերի երկարությունները 2 սմ և 9 սմ են, իսկ նրանց կազմած անկյունը 120° է:
 
Պատասխան՝ i սմ: