Տրված են եռանկյան կողմերի երկարություններ՝ 7 սմ, 4 սմ, 8 սմ:
 
Գտիր  եռանկյան մեծ անկյան կոսինուսը:
  
Պատասխան՝ cosα=ii