Եռանկյան կողմերի երկարությունները հավասար են՝ 6 սմ, 9 սմ և 10 սմ:
 
Գտիր
 
1. եռանկյան ամենափոքր անկյան կոսինուսը,
2. ամենափոքր կողմի աստիճանային չափը (հաշվիչի օգնությամբ):
 
Capture.JPG
 
1. Կլորացրու մինչև հազարավորը:
 
\(cos C =\)
 
2. Կլորացրու մինչև ամբողջը:
 
անկյուն \(C =\) °