Զուգահեռագծի կողմերի երկարությունները 7 սմ և 5 սմ են, իսկ նրանց կազմած անկյունը 120° է: Գտիր զուգահեռագծի անկյունագծերը:
 
paralelograms ar diagonali 2.JPG    paralelograms ar diagonali 1.JPG
  
 \(AC =\)i սմ                                 \(BD =\)i սմ