Pgr1.png
 
\(A\) կետի վրա ազդում են երկու ուժեր, որոնց մոդուլներն են՝ AB=11Ն և AC=74Ն, իսկ նրանց կազմած անկյունը A=40° է: Որոշիր \(A\) կետի վրա ազդող համազոր ուժի մոդուլը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև ամբողջը:
  
Պատասխան՝  Ն