Pgr2.png
 
\(A\) կետի վրա ազդում են AB և AC հավասար մոդուլներով ուժերը:
 
Դրանց կազմած անկյունը A=50° է:
 
Որոշիր AB և AC ուժերի մոդուլը, եթե նրանց համազոր ուժի մոդուլը 66  Ն է:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև ամբողջը:
 
Պատասխան՝ AB և AC ուժերի մոդուլը հավասար է  Ն: