Տրված է \(a\), \(b\), \(c\) կողմերով և α=b,cˆ, β=a,cˆ, γ=a,bˆ անկյուններով եռանկյուն:
 
Նշիր ճիշտ բանաձև(եր)ը: