Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սինուսների թեորեմը, եռանկյան կողմը

Բարդություն հեշտ

2
2. Թեորեմի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2.5
3. Պնդումներ սինուսների թեորեմի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդումներ շրջանագծի շառավղի/տրամագծի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Բանաձևերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Սինուսների թեորեմը, արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը

Բարդություն միջին

4
7. Եռանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

4
8. Եռանկյան կողմը

Բարդություն միջին

3
9. Ուղղանկյան մակերեսի հաշվումը

Բարդություն միջին

3
10. Արտագծյալ շրջանագծի շառավիղի որոշումը

Բարդություն միջին

4
11. Եռանկյան կողմերն ու անկյունները

Բարդություն բարդ

5
12. Սեղանի պարագծի հաշվարկ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար