Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Սինուսների թեորեմը, եռանկյան կողմը 2Մ.
2. Պնդումներ սինուսների թեորեմի վերաբերյալ 1Մ.
3. Պնդումներ շրջանագծի շառավղի/տրամագծի վերաբերյալ 1Մ.
4. Բանաձևերի ընտրություն 2Մ.
5. Սինուսների թեորեմը, արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը 4Մ.
6. Եռանկյան մակերեսը 4Մ.