Հաշվիր եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը, եթե եռանկյան անկյուններից մեկը 30° է, իսկ նրա հանդիպակաց կողմը 30 սմ է:
 
Եթե արմատ չկա, ապա արմատի նշանի տակ գրիր \(1\):  
 
Պատասխան՝ ii սմ: