Եռանկյան անկյուններից մեկի սինուսը 613-րդ է, իսկ նրա հանդիպակաց կողմը 18 սմ է:
 
Հաշվիր եռանկյան արտագծյալ շրջանագծի շառավիղը:
 
Պատասխան՝ R=i սմ: