\(M\)-ը և \(N\)-ը \(ABCD\) սեղանի \(AC\) և \(BD\) անկյունագծերի միջնակետերն են:
 
Որոշիր \(MN\) հատվածի երկարությունը, եթե սեղանի հիմքերը հավասար են՝ \(AD = \)40 սմ և \(BC = \)11 սմ:
 
Պատասխան՝ \(MN = \) սմ