Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միջին գծի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Եռանկյան միջին գծերից մեկը

Բարդություն հեշտ

2
3. Եռանկյան կողմը

Բարդություն հեշտ

2
4. Քառակուսու պարագիծը

Բարդություն հեշտ

2
5. Եռանկյան միջին գիծը

Բարդություն հեշտ

2
6. Միջնագծի մասերը

Բարդություն հեշտ

1
7. Եռանկյան միջին գիծն ու միջնագծերը

Բարդություն միջին

3
8. Պարագծերի գումար

Բարդություն միջին

4
9. Եռանկյան միջնագիծը

Բարդություն միջին

3
10. Միջնագիծ և միջին գիծ

Բարդություն միջին

3
11. Եռանկյան մասի մակերեսը

Բարդություն բարդ

5
12. Միջին գծի հատկությունը

Բարդություն բարդ

6
13. Ձողի երկարությունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար