Trapece_3.png
 
Ամրության համար \(AB\) և \(DC\) սյուները միացված են \(BD\) և \(CA\) պարաններով:
 
Նույն նպատակով գետնին ուղղահայաց տեղադրված է \(OK\) ձողը, դեպի պարանների հատման \(O\) կետը:
 
1. Ապացուցիր, որ \(OK\) հատվածի երկարությունը կախված չէ սյուների միջև եղած \(AD\) հեռավորությունից:
 
\(OK\) ձողի բարձրությունն արտահայտիր \(AB = x\) և \(DC = y\) հատվածների միջոցով:
 
Պատասխան՝
 
\(OK =\)iii+i
 
2. Որոշիր \(OK\) ձողի բարձրությունը, եթե \(AB = \)4 մ, և \(DC = \)8 մ:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
  
Պատասխան՝ \(OK =\) մ