Բերված վեկտորներից ընտրիր այն վեկտորները, որոնք համագիծ են ցանկացած վեկտորի: