Տրված է \(WXYZ\) զուգահեռագիծը, \(YA=AZ\)
 
Արտահայտիր WA վեկտորը XA և AY վեկտորների միջոցով:
 
g3.png
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: