Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Վեկտորների արտահայտումը եռանկյան մեջ

Բարդություն հեշտ

1
2. Վեկտորների արտահայտումը զուգահեռագծի մեջ

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասար վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Վեկտորի արտահայտումը զուգահեռագծի մեջ

Բարդություն միջին

3
5. Վեկտորի պրոյեկցիան

Բարդություն միջին

3
6. Պրոյեկցիայի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
7. Քարշի ուժը

Բարդություն միջին

3
8. Վեկտորի ներկայացումը եռանկյան մեջ

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյան միջնագծերը

Բարդություն միջին

4
10. Վեկտորներ սեղանի մեջ

Բարդություն միջին

4
11. Գետի լայնությունը

Բարդություն բարդ

5
12. Տեքստային խնդիր

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար