Տրված է \(EFG\) եռանկյունը: \(HI\)-ն նրա միջին գիծն է:
 
Նշանակենք HI=x և HF=y: Արտահայտիր HE վեկտորը x և y վեկտորների միջոցով:
 
HE վեկտորը հավասար է (ընտրիր ճիշտ պատասխանը).
 
i.png