Հաշվիր վեկտորի պրոյեկցիան \(Ox\) առանցքի վրա, եթե հայտնի է, որ նրա երկարությունը 10 է, և այն \(Ox\) առանցքի դրական ուղղության հետ կազմում է 45 աստիճանի անկյուն:
 
Եթե արմատատակ արտահայտություն չկա, ապա արմատի տակ գրիր \(1.\)
 
Պատասխան՝ ii